Aktualności
Zwrot ksiązek do biblioteki
2020-05-22
Uczniowie, kończący szkołę proszeni są o terminowy zwrot książek do biblioteki.
NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
2020-05-21
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Gdy nauka on-line Cię przerasta RYSUJ!
2020-05-12
Przykłady notatek graficznych.
ROKO Giełda Pracy dla nauczycieli
2020-05-12
Miasto Kalisz uruchomiło nową usługę dostępną pod adresem www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy
Zmiana przepisów dotyczących egzaminów i rekrutacji
2020-04-15
Zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji.
Apel o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w szkole
2020-04-06
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 -chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy aby ograniczyć BEZPOŚREDNIE załatwianie spraw w szkole.
Nauka od 25 marca 2020 r.
2020-03-24
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca od 25 marca 2020 r. zadania jednostek oświatowych realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Higiena pracy umysłowej
2020-03-18
Informacje na temat pracy umysłowej - link poniżej
Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
2020-03-17

Poniżej zamieszczamy informację dotycząca przygotowania do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów
2020-03-16
Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach
Dotyczy młodocianych pracowników w okresie zawieszenia zajęć w szkole
2020-03-13
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkołach
2020-03-13
Więcej na temat zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych można przeczytac na stronie
Dzień Kariery 2020
2020-03-05
XII Dzień Kariery, który odbył się 04 marca 2020 roku został zorganizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu
Prelekcja na temat „Honorowego oddawania krwi”
2020-03-04
27 lutego b.r. odbyło się spotkanie młodzieży z najstarszych klas z panią mgr Janiną Jarek-Janicką, kierownikiem Sekcji ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa.
Zmarł Jacek Michalski - prezes kaliskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
2020-03-02
Nie żyje zasłużony nauczyciel i wychowawca młodzieży, prezes kaliskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jacek Michalski.
Archiwalne aktualności »